Om ballettskolen

Ballettskolen ble startet av Liv Steen i 1953, den gang på Kampen i Oslo. Skolen holder nå til på Kolbotn, der den har vært siden 1963. 

Dans skal være for alle, noe som kjennetegner ballettskolen. Vi er stolte av å ha et vidt spekter av elever i alle aldersgrupper, noe som er med på å gi skolen det unike samholdet den har. 

Liv Mona de Sousa og Bente Chapman 

Liv Mona og Bente er to av skolens pedagoger. De er begge oppvokst med dans og startet som assistenter ved ballettskolen i ung alder. 

Begge har tatt eksamen i Royal Academy of Dancing helt opp til de siste gradene i Dance Education Syllabus. De underviser blant annet i Molly Melloy-teknikk, da skolen var en av de få som ble plukket ut av Jennifer Day til å undervise i denne teknikken.
De har også jobbet med andre teknikker som Lugi, Mat Mattox, og moderne stiler som Hortons, Graham, og Cunningham. I tillegg gir de også klasser i Salsa, African og Stepp ved intensivkurs. De har utviklet hver sin stil, slik at skolens elever får et større spekter.

Liv Steen

Hun fikk sine første ballettsko som 4-åring, da hun startet hos Alfhild Grimsgaard. Der ble hun senere assistent, før hun i 1953 åpnet sin egen ballettskole på Kampen i Oslo. Liv Steen har også vært ansatt hos edderkoppen barneteater som 9-åring, og senere i operaen da den åpnet i 1957.

Mange innen det norske dansemiljøet har tråkket i sine første dansesko hos Liv Steen.

I desember 2014 fikk Liv Steen utdelt Kongens fortjenestemedalje.