Klassisk ballett – Nivå 1

Øvelse 1: Armbevegelser – Port de bra – 00:28
Øvelse 2: Små hopp – Petit allegro – 02:22
Øvelse 3: Plié – 03:15
Øvelse 4: Battement tendu – 06:15
Øvelse 5: Frappé – 10:03
Øvelse 6: Rond de jambe – 13:32
Øvelse 7: Grand Battement – 18:37
Uttøying klassisk – 22:23

Øvelser ute på gulvet:
Allegro 1 – 26:08
Allegro 2 – 27:52