Til elever og foresatte

Planen var i første omgang oppstart 24. august
Men blir nå utsatt til 7. september

Da blir det lettere å forholde seg til de nye forskriftene denne rare tiden krever.
Alt er jo uvisst nå, da smitten øker igjen. Vi ønsker jo ikke jo ikke å måtte stenge ned igjen slik vi opplevde 12. mars.

Vi jobber derfor nå med løsninger som vi håper kan fungere på en god måte.
Både når det gjelder antall elever, avstand, renhold, foreldre, bytte av klasser der elevene ikke skal møtes på vei ut og inn osv.

Undervisningen må også endres så vi ikke er så tett på hverandre. Dans er i seg selv mye bevegelse som tar mye plass. Så det krever nøye forberedelser for å tilrettelegge dette på en god måte.

Vi kommer med opplysninger om dette på Spond så fort vi har kommet i mål.

Alle som ikke er registrert eller har akseptert invitasjon bes gjøre dette og sende oss informasjon med navn på foresatte og elever om barna også har, mobil og mailadresser så vi får lagt dette inn.
så mottar dere lettere all informasjon fra oss.

Ta godt vare på dere selv og alle rundt dere så vil nok dette gå bra.

Med ønske om en fin balletthøst
Klem fra pedagogene

Hva skjer nå?

Hva skjer nå?

Hei alle elever og foresatte!
Etter at skolen midlertidig måtte stenge grunnet covid-19 har vi vært veldig usikre på veien videre, og vi gjør nå det vi kan for å gi elevene et digitalt tilbud.
Myndighetene åpnet nylig opp for undervisning med grupper inntil 20 personer inkludert trenere, med en avstand på minimum 1 meter. Dette er noe som ikke lar seg gjennomføre i vårt studio av flere grunner. Dans krever mye bevegelse og gjør at antall elever vil være langt mindre enn 20 per klasse. Ettersom Kolben har stengt sine lokaler har vi kun lokalet i Kapellveien disponibelt.
Sammen med det nye reglementet følger det også strenge krav til smittevern. Det må settes av tid til renhold av sal, garderobe og toaletter, samt berørte overflater mellom klassene, i tillegg til å sørge for at ingen klasser kommer og drar samtidig.
Ettersom vi er et lokale mindre enn normalt og de fleste klassene våre består av mer enn 20 elever gjør dette at timeplanen ikke går opp, og det er dermed ikke mulig å gi undervisning der elever er fysisk tilstede med de tiltakene vi er pålagt å følge per dags dato.
En digital undervisning
For å gi elevene et best mulig alternativ jobber vi nå med en digital løsning. Mer informasjon om dette vil komme på facebook og spond i nærmeste fremtid.
Spond
Vi oppfordrer alle elever/foresatte til å registrere seg på spond.com, samt laste ned appen.
Spond er et digitalt verktøy som gjør det lettere å komme med informasjon til foresatte og elever.
Etterhvert vil vi gi dere en invitasjonskode til de gruppene dere er med på som gjør det lettere å gi presis informasjon til alle.
Mer informasjon kommer fortløpende.
Hilsen alle oss på ballettskolen.
Eventuelle spørsmål sendes til pedagogene på mail eller SMS:
Bente
Mob: 95 11 33 25
Epost: bente_chapman@hotmail.com
Liv Mona
Mob: 41 22 33 75
Epost: lmdeso@online.no