KORONARESTRIKSJONER HØSTEN 2020

Dessverre er korona og Covid -19 fremdeles en realitet vi må forholde oss til en god stund framover. Vi tar dette på alvor og her er mer om informasjon og restriksjoner vi må følge.

Dette må du følge når du kommer til oss

 • Du kan ikke komme på Ballettskolen hvis du er syk, forkjølet, er i karantene eller har andre symptomer på Covid-19.
 • Elever som er kjent på skolen kan ikke følges lenger enn til ytterdøren.
 • De må komme presis til klassene, og kan ikke oppholde seg i garderoben. De må hentes utenfor ytterdøren direkte etter endt klasse.
 • De yngste elevene har særskilte regler for levering, hvor det gis informasjon til de gjeldene grupper
 • Utover dette må alle foresatte til å vente utenfor vår lokaler under dansetimen.
 • Kom ferdig skiftet og ha med egen vannflaske med vann (med navnet ditt på) De minste trenger ikke vannflaske med inn i dansestudio.
 • Sprit hendene og bruk antibac ofte og hold avstand
 • Sprit/vask hendene alltid når du kommer inn. Det vil alltid være tilgjengelig på flere steder hos oss.
 • Det er kun  lov å bruke garderober og toaletter ved akutt behov.
 • Hold god avstand, vask og sprit hender.
 • Pedagogene må rengjøre berørte flater mellom klassene og må derfor korte ned den nødvendige tid til dette pr klasse for å rekke dette. Når timen er slutt må derfor alle forlate salen og garderobene raskt.
 • Vi må redusere antall elever på en rekke klasser for å hode oss innunder de restriksjoner og regler som til enhver tid gjelder.
 • Vi må derfor følge grønn, gul og rød sone i forhold til gjeldene smittevernsregler fra FHI. 

Vi gleder oss til å se dere igjen og håper alle tar smittevern, omsorg, hygiene og samvær på alvor så vi kan gjennomføre dette semesteret på en trygg og ansvarsfull måte.

 

KORONABETINGELSER HØSTEN 2020
REGLER FOR EN TRYGG TRENING VED BALLETTSKOLEN    

 • Hold minst 1 meters avstand- Unngå håndhilsning og klemming
 • Elever skal møte presis til timen. Du kan gå inn alene, men husk å holde avstand.
 • Sprit hendene når du kommer inn.
 • Møt opp ferdig skiftet og med ferdig fylt vannflaske, som er navnet.
 • Foreldre som følger eleven til Ballettskolen, skal levere eleven utenfor og venter/henter eleven utenfor etter endt klasse.
 • Vask hendene med vann og såpe ofte
 • Vask hendene etter nysing/hosting
 • Vask hendene etter toalettbesøk
 • Føler du deg syk eller har symptomer på Covid_19

   Bli  hjemme!

 • Alle berøringsflater blir rengjort etter hver klasse og rengjøres ofte.
 • Hånddesinfeksjonsmiddel er tilgjengelig i alle rom og skal benyttes før undervisning.
 • Elevenes mobiltelefoner er mulige smittekilder og skal ikke tas frem i ballettstudio
 • Elevene bør gå på toalettet før de kommer til ballettskolen. Toalettet benyttes kun når det er nødvendig.

 Av hensyn til smittesporing, vil oppmøte av elevene registreres nøye av pedagogene.